Doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD.

Zdravie tela máme vo svojich ústach

Na obrázku: doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD., odborný garant Edent

Zubný kaz je najčastejším chronickým ochorením detí a mládeže. Efektívne je možné predchádzať mu jedine dôslednou dentálnou hygienou. Na význam prevencie ústneho zdravia poukazuje každoročne Svetový deň ústneho zdravia. Ten si pripomíname 20.marca.

Hovorí sa, že oči sú zrkadlom ľudskej duše. Ústa sú však vstupnou bránou do tela a celého organizmu. Správnou, individuálnou a pravidelnou dentálnou hygienou u špecialistu si zabezpečíme orálne zdravie, ktoré neznamená iba zdravé zuby. „Je totiž dokázané, že veľa ochorení súvisí so stavom ústnej dutiny, pričom nejde len o problémy týkajúce sa chrupu. Vo väčšej miere sa týkajú parodontu, ktorému sa nevenuje dostatočná pozornosť. Zubný kaz je vo vyspelých krajinách vyriešeným problémom. Ľudia robia všetko pre to, aby ich nepostihol. Ale nerobia všetko pre to, aby sa rovnako vyhli aj parodontitíde (paradentóze). V tom sme si rovní. Zanedbaná dentálna hygiena má navyše preukázateľný vplyv aj na niektoré onkologické a kardiovaskulárne ochorenia,“ hovorí o potrebe dokonalého ústneho zdravia zakladateľka modernej dentálnej hygieny na Slovensku, doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD.

Keď baktérie pomáhajú

Dentálna hygiena sa na Slovensku vďaka docentke Kovaľovej začala udomácňovať pred takmer štvrťstoročím. V začiatkoch sa dentálni hygienici sústreďovali najmä na osvetu a inštruktáž správneho čistenia si zubov. Neskôr sa predmetom záujmu stal aj jeden podceňovaný ľudský „orgán“. Tým je mikrobióm, a teda baktérie žijúce v ústnej dutine človeka. „Ak im nerozumieme, nevieme im zabrániť v tom, aby nás ničili. Sami seba pritom poškodzujeme chemickou liečbou, napríklad prostredníctvom antibiotík. Tie niektoré baktérie zahubia, iné sa môžu zasa premnožiť,“ objasňuje docentka Kovaľová. Úlohou dentálneho hygienika je preto vytvoriť pre mikrobióm také podmienky, aby sa výskyt nebezpečných baktérií minimalizoval a aby sa zabránilo ich šíreniu do ľudského organizmu, pričom tie vhodné ostanú zachované. Okrem toho si špecialista na dentálnu hygienu všíma aj varovné signály ešte len vznikajúceho problému, napríklad zubného kazu, parodontitídy, halitózy, zubného kameňa a podobne.

Ešte pred narodením

Pekný a zdravý úsmev je vizitkou každého jedinca. Dokonca si ho väčšina z nás všíma na druhých ľuďoch najčastejšie. Preto je dôležité venovať mu pozornosť ešte pred narodením. „Pokiaľ sa budúca matka nedostatočne stará o svoju vlastnú dentálnu hygienu už pred pôrodom, nebezpečné baktérie môžu prenikať z úst do celého tela. Do organizmu dieťaťa sa následne prenášajú plodovou vodou, prípadne po pôrode v rámci kŕmenia, keď matka olíže cumeľ alebo lyžičku,“ varuje špecialistka na dentálnu hygienu, Bc. Renáta Duch z prvej špecializovanej kliniky dentálnej hygieny na Slovensku Edent. Tehotné ženy trápia nevoľnosti sprevádzané zvracaním. Vzniknuté kyslé prostredie v ústach je opäť rajom pre nežiadúce organizmy. Opatrní by mali byť aj muži, keďže nebezpečné baktérie sa prenášajú i bozkávaním. Navyše, nepríjemné stopy na zdraví ústnej dutiny môže zanechať tiež posilňovanie a konzumácia iontových nápojov. So základmi správnej dentálnej hygieny oboznámi budúcich rodičov práve špecialista.

V ambulancii dentálnej hygieničky sa však čoraz častejšie objavujú aj mamičky detí s prvými rezákmi či deťmi v predškolskom veku. Aj v tomto prípade platí, že každého z nás, na základe individuálnych potrieb, oboznámi špecialista na dentálnu hygienu s najvhodnejšou technikou čistenia zubov a s výberom ideálnych pomôcok. Pretože zubná kefka s pastou dnes už nestačí.

Myslite dopredu

Svetový deň ústneho zdravia je ideálnou príležitosťou na zmenu myslenia a prevenciu. Je potrebné si uvedomiť, že kým stomatológ musí riešiť vzniknutý problém, dentálny hygienik sa mu snaží zabrániť. Veď každý z nás sa chce vyhnúť návšteve zubára, ktorých je navyše z roka na rok menej. „Stomatológov je na Slovensku približne 4 000, obyvateľov viac ako päť miliónov. Na jedného zubára tak pripadá ošetriť dvesto zubov denne. Z toho vyplýva, že zubný lekár nemá toľko času, aby pomáhal predchádzať problémom. Rieši ich následky. Pritom stačí tak málo. Návšteva špecialistu dentálnej hygieny aspoň dvakrát ročne. Zdravie máme iba jedno. Ak je ale všetko v poriadku, dôvodov na úsmev môžeme mať niekoľkonásobne viac,“ dodáva doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD.