Doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD.

Odborná garantka Edent

Najvyššia expertíza

Vyštudovala odbor zubné lekárstvo v odbore parodontológia. V doktorandskom štúdiu a neskôr pri habilitácii na docentku na základe výskumov dokázala efektivitu individuálnych a profesionálnych preventívnych programov pre naše orálne zdravie. Vzdelanie si neustále zvyšovala aj počas pobytov a skúseností, ktoré získala vo Švajčiarsku, Holandsku, v Čechách, v Nemecku, USA a v iných krajinách.

Množstvo aktivít

Doc. Kovaľová je odborným garantom na Fakulte zdravotníckych odborov PU v Prešove v odbore dentálna hygiena. Pravidelne prednáša na Lekárskej fakulte v Bratislave a v Martine študentom zubného lekárstva, aj na rôznych slovenských a zahraničných kongresoch. Založila neziskovú organizáciu „Zdravý úsmev“, ktorá sa už 16 rokov, ako jediná na Slovensku, aktívne venuje pravidelnej a kompletnej starostlivosti o ústne zdravie detí v škôlkach a na základných školách. Spolu s kolegami založila Slovenskú dentálnohygienickú spoločnosť, ktorá  je súčasťou Slovenskej lekárskej spoločnosti. Jej cieľom je neustále vzdelávanie pracujúcich dentálnych hygienikov na Slovensku. Aktívne sa zúčastňuje na odborných a vedeckých projektoch, ktorých cieľom je zlepšiť možnosti liečby a prevencie orálnych ochorení. Osobne sa venuje ochoreniam ústnych slizníc a parodontu so špecializáciou na chirurgiu parodontu.

Najkrajšie úspechy 

Ich kompletný výpočet by bol dlhý. K najprestížnejším patrí  ocenenie jej práce Česko-slovensko-švajčiarskou medicínskou spoločnosťou, ktorej je čestným členom. Za 25-ročný aktívny prínos pre spoločnosť bola ocenená Slovenskou komorou zubných lekárov, za rôzne práce a publikácie jej bolo udelené ocenenie prešovskou fakultnou nemocnicou aj Prešovskou univerzitou. Najkrajším ocenením pre doc. Kovaľovú je však záujem a úspech jej študentov, rovnako tak podanie ruky a poďakovanie spokojného pacienta.

Čo koníčky?

Najväčšími koníčkami doc. Kovaľovej je jej práca a jej rodina, najmä vnúčikovia, ktorým sa snaží venovať maximum zo svojho voľného času. Jej veľkou vášňou je aj cestovanie a fotografovanie, vďaka ktorému sa vie podeliť o svoje zážitky aj so svojou rodinou či študentami.

Ďalší v tíme »