Ochrana osobných údajov

Ochranu vašich osobných údajov v Edent berieme veľmi vážne a dodržiavame všetky zákonom stanovené požiadavky, aby boli vaše údaje v bezpečí.

Rezervačný systém

Účelom spracovania osobných údajov je rezervácia termínu v našej ambulancii a poskytnutie informácií o vašej aktuálnej rezervácii (napríklad zaslanie informačnej SMS o blížiacom sa termíne vašej rezervácie). Vaše osobné údaje nebudeme poskytovať tretím stranám a nebudú zneužité na zasielanie nevyžiadanej reklamy a takisto nebudú nikde zverejnené. Osobné údaje pri rezervácii termínu poskytujete dobrovoľne, bez nich však nie je možné urobiť rezerváciu.

Pri spracovaní osobných údajov postupujeme v zmysle Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a spracúvame iba osobné údaje nevyhnutné na rezerváciu termínu. Osobné údaje, ktoré spracúvame: meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo. Osobné údaje spracúvame len na dobu nevyhnutnú pre informovanie o stave Vašej rezervácie.

Náš rezervačný systém je registrovaný v Evidencii informačných systémov osobných údajov na Úrade pre ochranu osobných údajov pod č. 201700446.

Na základe písomnej žiadosti môžete od nás žiadať:

potvrdenie, či sú alebo nie sú vaše osobné údaje spracúvané,

informácie o spracúvaní osobných údajov,

zoznam osobných údajov, ktoré sú o predmetom spracúvania,

opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;

likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil.

Ak máte podozrenie, že sa vaše osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môžete podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Cookies

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie rezervačného systému sa môžu na vašom zariadení ukladať malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si rezervačný systém môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.). Rezervačný systém používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení návštevníka a pre nevyhnutnú funkčnosť webstránky. Všetky súbory cookies uložené vo vašom zariadení môžete vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade budete pri opakovanej návšteve webstránky pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie webstránky nemusia byť funkčné.

Marketingový informačný systém

Ak ešte nie ste našim klientom, môžete sa prihlásiť na odber marketingových informácií z našej ambulancie. Tieto informácie o novinkách, akciách, špeciálnych ponukách zasielame výhradne s vašim súhlasom. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely môžete kedykoľvek odvolať napríklad odoslaním správy na našu e-mailovú adresu feedback@edent.sk so žiadosťou o odhlásenie odberu noviniek a ponúk.

Ak už ste našim klientom, môžeme vám zasielať marketingové informácie aj bez vášho predchádzajúceho súhlasu. Ak si však neprajete dostávať takéto informácie, stačí nám napísať e-mail so žiadosťou o odhlásenie odberu noviniek a ponúk.

Osobné údaje využívané na marketingové účely nebudú poskytnuté tretím stranám. Pre marketingové účely spracúvame len tieto údaje: meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo. Náš marketingový informačný systém je registrovaný v Evidencii informačných systémov osobných údajov na Úrade pre ochranu osobných údajov. Osobné údaje sa spracúvajú po dobu 5 rokov. Vaše osobné údaje nebudú nikde zverejnené.

Marketingový informačný systéme je Evidencii informačných systémov osobných údajov na Úrade pre ochranu osobných údajov.

Na základe písomnej žiadosti môžete u nás namietať voči:

spracúvaniu osobných údajov, o ktorých predpokladáte, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez vášho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

využívaniu osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku,

poskytovaniu osobných údajov uvedených na účely priameho marketingu.

Prevádzkovateľ

Webstránku (rezervačný a marketingový systém) edent.sk prevádzkuje spoločnosť DH+ s. r. o., Laurinská 215/18, Bratislava 811 01, IČO 48 214 221. Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 105531/B.