Citlivé zuby po bielení? Ak sa bielenie vykonáva profesionálne a kvalitne, nespozorujete žiadnu, resp. minimálnu citlivosť zubov, ktorá po krátkom čase odznie.