Pieskovanie zubov (airflow) je aplikácia tryskajúceho prášku (bikarbonátu sodného) v prúde vody a vzduchu.