Pieskovanie zubov absolvujte až po dentálnej hygiene, teda na očistený a vhodne ošetrený chrup. V opačnom prípade sa môže stať, že bude pieskovanie neefektívne.